Kunst Evenement In de Kerk

Wat

Een jaarlijks terugkerende kunstevenement voor -bij voorkeur – Friese kunstenaars en wil daarmee de cultuur in Harlingen stimuleren en promoten

Waar

In en om de grote of Hervormde kerk te Harlingen

WAAROM

Wij willen vooral jonge kunstenaars een podium bieden voor diverse kunstvormen. We verwachten daarmee veel bezoekers te trekken. Dit zal Friesland en in ‘t bijzonder Harlingen op een andere manier op de kaart zetten.